Przewodnicząca – Jakub Zjawiony

Zastępca przewodniczącejDorotaPietras

Sekretarz – Dominika HasikowskaPrzewodniczący do spraw sportu i turystyki – Aurelia Roczek

Przewodnicząca do spraw nauki i praw uczniaWitoria Balas

Przewodniczący do spraw kultury i rozrywki – Radosław Płatek


 Termin     Zadania do wykonania             
                Forma realizacji       Uwagi
Wrzesień    1.    Wybieramy Samorząd Uczniowski2.    Dzień chłopaka
           - kampania przedwyborcza
- wybory do Samorządu
- aktualizacja tablicy Samorządu Uczniowskiego

- życzenia dla kolegów z klasy, zorganizowanie dyskoteki, gazetka

    
Październik      1. Jesień już …


2. Jakże nie płonąć
        w podzięce…
 

3. „Dzień pieczonego ziemniaka”


4. Ślubowanie ucz. kl. I    - aktualizacja gazetki samorządowej, ozdobienie korytarza szkoły

- złożenie życzeń nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wykonanie gazetki

- zorganizowanie ogniska dla uczniów kl. IV – VI


- Wystąpienie przewodniczącego SU podczas uroczystości ślubowania kl. I

    
Listopad    1.    Wszystkich Świętych2.Ojczyzna wolna…
3. Wieczór wróżb
   andrzejkowych

5. Wycieczka na basen    - zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy i w miejscach pamięci narodowej, wykonanie gazetki

- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową z okazji Święta Niepodległości


- przygotowanie dekoracji sali oraz wróżb   i poczęstunku na zabawę andrzejkową

- zorganizowanie wyjazdu uczniów na basen do Kleszczowa
    
Grudzień    1. „Góra Grosza”


2. „Mikołajki”
 


3. „Gwiazdka na sportowo”


4.Bóg się rodzi…


    - zbiórka pieniędzy na rzecz Towarzystwa NASZ DOM

- zorganizowanie wyjazdu uczniów kl. IV - VI do kina z okazji „mikołajek”


- udział w imprezie sportowej w Hali Polonia w Częstochowie


- wykonanie dekoracji o tematyce świątecznej na górnym korytarzu, aktualizacja gazetki samorządowej     
Styczeń      1. Karnawał
      w naszej szkole


2. Dzień Babci i Dziadka
 
    - przygotowanie dekoracji na zabawę choinkową oraz zabaw i konkursów tanecznych,

 - pomoc w organizacji uroczystości, wykonanie gazetki     
Luty        1. Walentynki    - zorganizowanie poczty walentynkowej oraz wykonanie kart walentynkowych dla uczniów i gazetki
- ozdobienie korytarza dolnego i górnego serduszkami
    
Marzec    1. Dzień Kobiet

2. Witamy wiosnę – Dzień Samorządności


    - wykonanie gazetki

- wykonanie Marzanny
- przygotowanie programu artystycznego     i konkursów dla uczniów z okazji Dnia Samorządności    
Kwiecień    1.    Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

2. Zbiórka makulatury


3.Tradycje Świąt Wielkanocnych
    - zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej

- zorganizowanie akcji zbiórki surowców wtórnych - makulatury

- wykonanie wiosennych dekoracji, ozdobienie korytarza szkoły, aktualizacja gazetki samorządowej
    
Maj     1. Dzień Matki


2. Dzień sportu


 3. Płonie ognisko…
    - przygotowanie imprezy środowiskowej z okazji Dnia Matki

- zorganizowanie międzyklasowych zawodów sportowych

- zorganizowanie ogniska dla uczniów kl.
    IV – VI
    
Czerwiec


    1. Jak   pracowaliśmy?    - podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w r. szk. 2011/2012